พระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

สิ่งที่น่าสนใจ

ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์สมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานี
มานานนับแต่โบราณกาลและยังมี พระวิหารคด พระวิหารหลวง  พระอุโบสถ์  พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ รูปปั้นพระชยาภิวัฒน์ ( หนู ติสฺโส )และ วิหารหลวงพ่อโต

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าไปอำเภอชุมพร ประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณกิโลเมตร 134 ผ่านสวนโมกข์ และเลี้ยวขวาอีกครั้งตรงสี่แยกโมถ่าย ตรงไปราวประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นวัดพระบรมธาตุไชยาอยู่ทางขวามือ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวัน วิสาขบูชา

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

การสักการะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล

มีจุดให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป

Services

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ลานจอดรถ

ห้องน้ำ

จุดบริการนักท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนที่พระบรมธาตุไชยา

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

สวนโมกขพลาราม

เกาะเสร็จ

แหลมชุยหรือแหลมโพธิ์

contact

  • เวลาให้บริการ : ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
  • ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์ :0 7743 1090, 0 7743 1402,08 6591 0979