• Home
  • /
  • ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล

เกาะพะลวย เกาะเสร็จ หาดสำเร็จ หมู่เกาะอ่างทอง แหลมซุย หรือแหลมโพธิ์  หาดละไม จุดชมวิวลาดเกาะ หินตา หินยาย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ อุทยานแห่งชาติคลองพนม น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกคลองคันเบ็ด อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น น้ำตกหินลาด น้ำตกวิภาวดี หรือ น้ำตกคลองพาย น้ำตกยวนสาว ถ้ำแก้วน้ำทิพย์ เขื่อนรัชชประภา วัดถ้ำหอม ถ้ำขมิ้น สถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ เขาเทพพิทักษ์ หรือ ภูเขาเขารูปหัวใจ ถ้ำผาแดง  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ศาลหลักเมือง วัดถ้ำหอม ถ้ำเขาประสงค์ หรือ วัดถ้ำใหญ่ วัดถ้ำวราราม วัดโพธาราม สวนโมกขพลาราม  วัดจำปา วัดอุบล วัดพัฒนาราม วัดเขาพระอานนท์ วัดสมุหนิมิต วัดดอนสัก เจดีย์ศรีสุคตคีรี (เจดีย์เขาหัวจุก) ศาลเจ้าพ่อกวนอู วัดพระใหญ่ วัดเขาพระนารายณ์ วัดถ้ำคูหา วัดเขาพระนิ่ม เจดีย์แหลมสอ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

เมืองโบราณเวียงสระ พระบรมธาตุไชยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา วัดแก้ว หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนบึงขุนทะเล ชุมชนตำบลบางใบไม้ ตลาดศาลเจ้า ตลาดน้ำบ้านดอน ตลาดประชารัฐบางใบไม้ พรุเฉวง พิพิธภัณฑ์ปลาหิน ชุมชนเกาะแรต ชุมชนปากคลองดอนสัก ชุมชนบ้านเขากลอย ชุมชนหาดนางกำ ชุมชนเกาะนกเภา

Back to Top