• Home
  • /
  • เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน และนางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมดำเนินการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัย จึงคิดที่จะทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ (Unseen) ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยรู้จักมาก่อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ในส่วนของการดูแลและอัพเดทเว็บไซต์นั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดอบรมให้คำปรึกษาโดยสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรมให้กับชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อยแหล่งละ 3 คน เพื่อให้สามารถต่อยอดและสามารถควบคุมดูแลเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเองและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

…..ด้าน นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเจตนารมย์ที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ที่ดีมาก ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เห็นด้วยกับการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเผยแพร่เว็บไซต์ หรือ server  ซึ่งต้องใช้ประสิทธิภาพสูง ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬายินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

Back to Top