ชุมชนบ้านเขากลอย

หมู่บ้านเขากลอยแต่เดิมอยู่รวมกับหมู่บ้านบางน้ำจืดอยู่ในหมู่ 8 (บางน้ำจืด-เขากลอย) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแยกหมู่บ้านเขากลอยออกมาเป็นหมู่ที่ 13 หมู่บ้านเขากลอยมีคนอพยพเข้ามา 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ หมู่บ้านท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มเล็กคือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

เริ่มจากมีคนกลุ่มแรกอพยพมาในปี พ.ศ. 2492 มาจากบ้านท้องเนียนอำเภอขนอมประมาณ 5 คน ประกอบด้วย นายเชย นายภพ นายผัน นายเริญ นายห้วนและกลุ่มคนจากเกาะสมุย นำโดย นายนพ อัธเพชร  ซึ่งนายนพได้มาจับจองพื้นที่เป็นจำนวน 2,000 ไร่ และได้พาคนในเครือญาติมาแบ่งพื้นที่ต่อมากลุ่มคนเหล่านี้ มีการชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาอยู่เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2493

กลุ่มคนที่ 2 เข้ามาในช่วงที่เป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีป่าต้นน้ำหัวคลองอยู่แล้ว ซึ่งในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้ทำนาในภูมิลำเนาเดิม รายได้ไม่เพียงพอจึงได้อพยพมาหาที่ดินทำกินใหม่หรือพูดได้ว่า      “หนีนามาหาสวน” ซึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านมาจับจองเป็นเขตป่าสงวนแต่ไม่ถูกจับเนื่องจากได้รับการดูแลจากกำนันก้าย วีระเผ่า ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลบางน้ำจืด คนบนเขากลอยได้รับการดูแลจากกำนันและมีการรวมกลุ่มร่วมมือกันดีเนื่องจากประชาชนส่วนมากมีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางลงใต้ ใช้ถนนตลาดใหม่ต่อด้วยถนนกาญจนวิถี ทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ ไปจนถึงสามแยกบ้านในระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านในไปทางอำเภอดอนสัก ตามทางหลวงหมายเลข 4142 ผ่านอำเภอดอนสักไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ประมาณ 5 กิโเมตร

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ป่าต้นน้ำหัวคลอง มีสปาปลา

ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติบ้านเขากลอย

Services

มีโฮมสเตย์

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

ห้ามทิ้งขยะ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

หาดนางกำ

ป่าต้นน้ำหัวคลอง

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ 13 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: เทศบลเมืองดอนสัก 077 371 871