ถ้ำเบื้องแบบ

ถ้ำเบื้องแบบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเพิงเผาในภูเขาหินปูนลูกโดด  สูงประมาณ 50 เมตร พบหลักฐานของสมัยประวัติศาสตร์ (รัตนโกสินทร์) และชั้นร่องรอยหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์

สิ่งที่น่าสนใจ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ (ไม่ครบส่วน) กระดูกและฟันสัตว์ มีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีกเปลือกหอยชนิดต่างๆ ได้แก่ หอยบก หอยน้ำจืด หอยทะเล ชิ้นส่วนก้ามปูเสม็ด พืชป่าบางชนิดเศษภาชนะดินเผา  เนื้อดินธรรมดา ตกแต่งหินด้วยลายเชือกทาบมีรูปทรงต่างๆกัน คือ หม้อก้นกลมแบบหมอหุงช้าว หม้อสามขา หม้อมีสัน เปลือกไม้ กำไลหินแท่นรองหม้อ ลูกกระสินดินเผา สำหรับเครื่องมือหิน เครื่องใช้ที่พบจากหลุมขุดค้นในถ้ำเบื้องแบบปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรวบรวมไว้ที่ กองโบราณคดี กรมศิลปกร

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ผ่านทางถนน สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า เลี้ยวตรงสี่แยก กม.44 ตามถนน สายสฎ 3303 ประมาณ 4.5 กม.

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านโบราณคดี

ปฎิบัติธรรม

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ควรแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อจะขึ้นไปสักการะ

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติคลองพนม

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

อุทยานเขาสก

หมู่ที่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ 077 953121