พรุเฉวง

พรุเฉวง สวนสาธารณะเชิงธรรมชาติใจกลางหาดเฉวง สถานที่แห่งนี้ ได้ถูกตั้งเป้าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหยอนใจของชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ได้มีการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย ทั้งที่เป็นเครื่องเล่น และลานกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ อันเงียบสงบสอดรับกับการพักผ่อน

การเดินทาง

จากท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนนชลวิถี เข้าสู่ถนนหมายเลข 4169 ระยะทาง 600 เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4169 เดินทางต่อไปอีก 18.8 กม. เลี้ยวซ้าย ผ่าน ร้านบุญชูเซรามิค (Boonchooceramic Shop) เดินทางอีก 450 ม. ไปทางซ้ายเดินทางต่อ ไป 500 เมตร และเลี้ยวซ้าย ผ่าน 7-Eleven (อีก 500 ม. ทางซ้าย) เดินทางต่อไปอีก 1.8 กม เมื่อถึงวงเวียน ใช้ทางออกที่ 2  ปลายทางจะอยู่ทางขวาระยะทาง 120 เมตร ถึงพรุเฉวง  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

สิ่งที่น่าสนใจ

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ บนเกาะสมุยอันเป็นสถานที่ที่คนเกาะสมุยใช้ในการพักผ่อนหยอนใจ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่คนเกาะสมุยออกกำลังกายในยามว่าง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

 

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ทิ้งขยะลงถัง

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

เจดีย์เขาหัวจุก

หินตา หินยาย

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : พรุเฉวง  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
  • เทศบาลนครเกาะสมุย  ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140  โทร. 077-421421-2