ถ้ำแก้วน้ำทิพย์

สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  นายลับ เงินสุข ได้เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นที่ทำกิน โดยมีอาชีพทำไร่ ทำนา ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาชวาลา เป็นทุ่งนาโดยรอบและมีแหล่งน้ำที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ ที่มาของคำว่า “เขาชวาลา คือแสงไฟสว่าง โดยมีตำนานเล่ากันว่าจะมีแสงไฟส่องสว่างจากหน้า “เขาชวาลา” แต่เมื่อตามหาตำแหน่งของแสงไฟนั้นไม่สามารถเดินตามและระบุได้ว่าแสงไฟนั้นอยู่บริเวณใด ซึ่งจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า “เขาชวาลา” มีถ้ำต่าง ๆ ได้แก่ถ้ำใหญ่ ถ้ำเล็ก ถ้ำปลา ถ้ำเขาน้อย ถ้ำไทร ถ้ำตาทิศษา ถ้ำแก้วน้ำทิพย์ ถ้ำลับแล ถ้ำต้นหาด และถ้ำความหวัง ซึ่งเล่ากันว่า “เขาชวาลา” มีลายแทง (ปริศนา) คือ เขาน้อยบังป่า เขาชวาลาปากช่อง ใครทายให้ต้อง ได้ทองสองตม

สิ่งที่น่าสนใจ

เป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ และร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมได้ร่วมกันเปิดถ้ำแก้วน้ำทิพย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นรูปร่างต่างๆ อย่างวิจิตรพิสดาร

การเดินทาง
พื้นที่ห่างจากที่ทำการ อบต.คันธุลี ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกรถยนต์ไปถึง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
…..
ตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

-เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

-ชมความสวยงามของถ้ำ และพันธุ์ไม้ต่างๆ

Services

ไกด์ท้องถิ่น

บริการนำชมภายในแหล่งท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ระมัดระวังในการใช้เสียงดัง

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดถ้ำหอม

 

น้ำตกผาแดง

 

เขาเพชรหน้าทั่ง

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ 08.00 – 16.00 น.
  • ที่อยู่ : 54 ถนนเพชรเกษม ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • โทรศัพท์ : 08-0141-2714, 0-7738-1968