ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี

พรุคันธุลี เป็นป่าพรุผืนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เนื่องจากการได้รับการดูแลรักษา โดยชุมชนรอบพรุ ในอดีตพรุผืนนี้มีขนาดใหญ่ต่อเนื่องจากป่าดิบราบลุ่มต่ำ ปกคลุมด้วยไม้ใหญ่อย่างหนาแน่นเป็นป่าทึบ และมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปอย่างมากจนกลายเป็นป่าขนาดย่อม กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

สิ่งที่น่าสนใจ

เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติมีทั้งพันธุ์พืชที่หายากและสัตว์ป่าจำนวนมากมาย

การเดินทาง
การเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี กลับรถหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

-เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

-ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ

 

Services

จุดบริการนักท่องเที่ยว

ลานจอดรถ

ป้ายบอกทาง

ห้องสุขา

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

หาดสำเร็จ

 

คลองน้ำใส ท่าชนะ

 

ถ้ำเขาประสงค์

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 คันธุลี  อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี 077 381968