ถ้ำเขาประสงค์

ตั้งอยู่ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 เมษายน 2529 กำหนดอายุสมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ กำหนดพื้นที่ภูเขาทั้งลูกและปริมณฑล 20 เมตรโดยรอบ ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านเรียกว่าเขาประสงค์บ้าง เขาพระสงค์บ้าง เขาแม่นางสงบ้าง ถ้ำที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า เป็นพุทธสถานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้วัดถ้ำใหญ่ยังเป็นสถานที่สำคัญคือ ใช้เป็นที่บรรจุลอยอังคาร (เถ้าถ่าน) ของท่านพุทธทาสภิกขุ ด้านหน้าวัดถ้ำใหญ่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ขุดพบโบราณวัตถุจำพวกลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน วัตถุทำจากหินหยก เครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูปหินทรายแดง หลักฐานทางดบราณคดี ได้แก่ พระไสยาสน์ทรงเครื่อง พระอันดับเป็นพระพุทธรูปปิดทองปางมารพิชัย พระสาวกปางสมาธิ และที่บรรจุอังคารท่านพุทธทาส บริเวณใกล้ทางขึ้นวัดถ้ำใหญ่ บรรจุเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2536

สิ่งที่น่าสนใจ

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ทรงเครื่องใหญ่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีพระพุทธรูปหินทรายแดงและพระพุทธรูปไม้นับร้อยองค์ และยังเป็นที่เก็บอังคาร ของท่านพุทธทาสภิกขุ

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ไชยา แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4112 (ถนนสายล่าง) ไปทาง อ.ท่าชนะประมาณ 18 กิโลเมตร สองข้างทางเป็นทุ่งนา ดงตาล ผ่าน รร.บ้านดินก้องไปประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีป้ายบอกทางไปวัดถ้ำใหญ่ 1 กิโลเมตร

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ในวันสงกรานต์ของทุกปีจะมีผู้คนขึ้นไปสักการะมากกว่าช่วงอื่นๆ เชื่อกันว่าเทพเจ้าที่มาสถิตบนยอดเขาประสงค์คอยปกป้องชาวท่าชนะให้พ้นภัยพิบัติทั้งมวล

สินค้าและของฝากชุมชน

มีลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน วัตถุทำจากหินหยกและเครื่องปั้นดินเผาจำหน่าย

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

-สักการะพระพุทธรูป

-เที่ยวชมภายในถ้ำ

 

Services

มีบันไดปูนทอดขึ้นไปจนถึงหน้าถ้ำ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ควรแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อจะขึ้นไปสักการะ

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

คลองน้ำใส ท่าชนะ

อำเภอท่าชนะ

หาดสำเร็จ

ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ :  หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์ : 0 7727 4663