เกาะเสร็จ

เกาะเสร็จในปัจจุบัน มีที่มาจากบันทึกเสด็จฯ ราชการแหลมมลายูของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จฯ เมืองไชยาแล้วทอดสมอเรือพระที่นั่งที่หน้าเกาะเสร็จว่า “กระเส็ด” ที่แปลว่าสันทรายหรือดอนทราย

สิ่งที่น่าสนใจ

  1. เยี่ยมชมบ้านปลา ธนาคารปู-ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเล ชม ชิม อาหารทะเล
  2. ชมวิธีการจับหอยขาวซึ่งเป็นหอยประจำท้องถิ่นของเกาะเสร็จ-ชมวิธีการลากอวนน้ำ

การเดินทาง

เกาะแห่งนี้อยู่ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตรสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังตำบลพุมเรียงและเดินทางต่อด้วยเรือหางยาวใช้เวลา30นาที ก็จะถึงเกาะเสร็จ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ช่วง Hi Season

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ชมธนาคารปู

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเล

ชม ชิม อาหารทะเล

ชมวิธีการจับหอยขาวซึ่งเป็นหอยประจำท้องถิ่นของเกาะเสร็จ

ชมวิธีการลากอวนน้ำ

Services

มีป้ายบอกเส้นทาง

เรือโดยสาร

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ห้ามทำลายทรพยากรธรรมชาติ

ห้ามทิ้งขยะบนหาดทราย

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกาะเสร็จ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พระบรมธาตุไชยา

พิพิธภัณฑ์สภานแห่งชาติไชยา

แหลมซุย หรือแหลมโพธิ์

สวนโมกขพลาราม

contact