วัดถ้ำคูหา

วัดถ้ำคูหา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าทองมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นและคงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนภายนอก ในย่านชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ่าวบ้านดอนไปถึงแหลมญวน อันเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในพื้นถิ่นลุ่มน้ำสำคัญต่างๆของไทยไล่ไปตั้งแต่ลุ่มน้ำหลวง ลุ่มเจ้าพระยา ไปจนถึงลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะเห็นได้จากศิลปกรรมของพระพุทธรูปดินดิบที่ถ้ำคูหาได้รับอิทธิพลศิลปจาม ในประเทศเวียดนาม ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปทวารวดี ที่แผ่ขยายอยู่ในแถบตอนกลางของไทย

สิ่งที่น่าสนใจ

ถ้ำคูหาเป็นถ้ำบนเขาหินปูนลูกโดขนาดเล็ก ตัวถ้ำและวัดอยู่ทางทิศเหนือของภูเขา ภายในถ้ำเปรียบเสมือนวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดสืบต่อมาหลายยุคหลายสมัยพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ปูนปั้น พระพุทธรูปหินทราย และพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยและปางสมาธิ ประดิษฐานเรียงรายเป็นแถวชิดผนังถ้ำ พระพุทธรูปดินดิบที่ปั้นประดับอยู่บนผนังและเพดานถ้ำด้านบนประกอบด้วยภาพพระพุทธเจ้าและภาพเล่าเรื่องตามคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรในพุทธศาสนามหายาน กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ปูนปั้นรูปซุ้มพญานาคและพระพุทธรูปนาคปรก

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ประมาณ 3 กิโลเมตร จากบ้านดอนประมาณ 15 กิโลเมตรตามทางสาย 401 ตรงสามแยกไฟแดงกาญจนดิษฐ์ มีทางแยกทางขวาไปวัดถ้ำคูหาประมาณ 1 กิโลเมตร หรือถ้าตรงไปที่สี่แยกไฟแดงถัดไป เลี้ยวขวาไปแระมาณ ครึ่งกิโลเมตร มีทางแยกขวา ตรงไปถึงหน้าวัดได้เลย

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
เดือนมกราคม – เมษายน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ บึงมหัศจรรย์น้ำดันทรายดูด,น้ำผุด,ดอกไม้สีดำเป็นสมุนไพรเรียกว่าว่านค้างคาวเป็นดอกไม้หายากพบป่าพรุ, ถ้ำน้ำลอด, ถ้ำสมรภูมิ, จุดชมวิวบ้านถ้ำผึ้ง, น้ำตกบางคุย มีต้นกำเนิดมาจากน้ำผุด ฯลฯ

Services

โฮมสเตย์

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวนสัตว์ป่า

ไม่ขีดเขียน ปิดประกาศโฆษณาใดๆ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

วัดเขาพระนิ่ม

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : บ้านคูหา หมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: คุณ กนกวรรณ เวชวิมล 0989767429 และ คุณ นันทพล โมรา (ผู้ใหญ่บ้าน) 0833937222