เจดีย์แหลมสอ

เจดีย์แหลมสอ สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดง พระภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเกาะสมุย โดยท่านมรณะภาพเพราะเรืออับปางเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยหลวงพ่อแดงเป็นพระที่ชาวเกาะสมุยเชื่อในความศักสิทธิ์ สามารถคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เจดีย์แหลมสอตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดแหลมสอ เป็นเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามตั้งอยู่ริมทะเล แสดงศิลปะสมัยศรีวิชัย เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยองค์พระเจดีย์ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

การเดินทาง
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ อยู่ระหว่างบ้านทะเลและบ้านพังกา บนถนนสาย 4170 จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจนสุดทางก็จะถึงวัดแหลมสอ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ถ่ายภาพ

สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

Services

มีที่จอดรถ

มีเครื่องดื่มจำหน่าย

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปรับประทาน

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

แต่งกายสุภาพ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

น้ำตกหน้าเมือง

ศาลเจ้าพ่อกวนอูเกาะสมุย

หาดละไม

หินตา หินยาย

จุดชุมวิว Lad Koh View Point

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ :  ตั้งอยู่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย 077 420504
  • โทรศัพท์: ททท.สำนักงานเกาะสมุย  0 7742 0720-2