แหลมซุย หรือ แหลมโพธิ์

ตั้งอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุสมัยจากเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง ( พุทธศตวรรษที่ 12-15 ) เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชุ่ง ( พุทธศตวรรษที่ 16-18 ) แหล่งเมืองท่าทางพาณิชย์นาวีแหลมโพธิ์คงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-18 สืบเนื่องสมัยอยุธยา ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ จึงมีลักษณะเป็นเมืองท่า หรือแหล่งรวมสินค้า หรือตลาด เป็นที่จอดเรือเพื่อซ่อมแซมและหาเสบียง ตลอดจนขนถ่ายสินค้ากับชุมชนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ โดยมีคลองพุมเรียงเป็นเส้นทางสำคัญในการขนถ่ายสินค้า โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ลูกปัด เหรียญจีน เครื่องถ้วยพื้นเมืองเปอร์เซีย เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ชุ่ง

สิ่งที่น่าสนใจ

เป็นพื้นที่ที่กว้างมีต้นไม้เรียงรายบริเวณรอบๆ เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อน ข้างๆ ก็ยังมีชายหาด อีกทั้งบางวันยังมีตลาดที่มีของทะเลมาขายเป็นจำนวนมาก

การเดินทาง
หากเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้บริการรถโดยสารสายสุราษฎร์ธานี-ระนอง หรือสุราษฎร์ธานี-ชุมพร จากตัวเมืองไชยาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางสายไชยา-พุมเรียง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
เหมาะทุกเทศกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

-มีจุดให้นักท่องเที่ยวแก่การพักผ่อน-มีจุดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ

-มีตลาดให้นักท่องเที่ยวเลือกจับจ่ายซื้อของ

-มีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป

Services

ป้ายบอกทาง

ลานจอดรถ

จักรยานให้เช่า

จุดบริการนักท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ปฏิบัติตามระเบียบของพื้นที่

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

สวนโมกขพลาราม

พระบรมธาตุไชยา

พิพิธภัณฑ์สภานแห่งชาติไชยา

เกาะเสร็จ

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: เทศบาลตำบลพุมเรียง 077 950500