น้ำตกหน้าเมือง

น้ำตกหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอเกาะสมุยที่เกิดมาจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะ ตกจากหน้าผาสูง 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตร ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้จักให้เป็นวนอุทยานน้ำตกหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และ เป็นน้ำตกที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสพร้อมด้วยพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็เคยเสด็จประพาสครั้งหนึ่ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบัน เคยเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2505 ได้ทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้แล้ว

สิ่งที่น่าสนใจ

น้ำตกแห่งนี้ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถลงเล่นได้ แต่ต้องระมัดระวังโขดหินในแอ่งน้ำเพราะอาจเป็นอันตรายได้ น้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับชาวเกาะสมุยควบคู่กับน้ำตกหินลาด

การเดินทาง

จากท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าทางตะวันออก ระยะทาง 19 นาที (12.6 กม.)  ไปยังถนนอ่างทอง ผ่านที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนหมายเลข 4169 และผ่านสี่แยก Max Murphy  วิ่งตรงต่อไป  11.3 กม. แล้วเลี้ยวซ้าย เดินทางต่อไป 1.0 กม. ถึงน้ำตกหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

กิจกรรมทางน้ำ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ขี่ช้าง

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ทิ้งขยะลงถัง

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : น้ำตกหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: เทศบาลนครเกาะสมุย   077-421421-2