หาดนางกำ

ในอดีตก่อน พ.ศ. 2400 อ่าวบ้านนางกำเป็นป่าชายเลนทั้งหมด ไม่มีประชาชนอาศัยมีแต่พวกร่อนเร่มาหาปลา ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านใกล้เคียง บ้านท้องเนียน บ้านท้องอ่าว สาเหตุที่ที่คนไม่ค่อยมาอยู่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ บ่อยครั้ง เช่น ถ้าตกเบ็ดหรือทอดแหแล้วพูดว่าได้ปลา ปลาจะหายไป ผู้ที่มาหากินหรือพวกศิลปิน หนัง มโนราห์ นั่งเรือผ่านบริเวณอ่าวนางกำ จะเกิดเหตุปวดท้องมีอาการชักดิ้นบ่อยครั้ง จนในที่สุด มีรูปปั้นผู้หญิงสีทองยืนถือสากกะเบือ ตั้งอยู่ที่แหลมยายยี ชาวบ้านอ้างว่าผู้สร้างรูปปั้นตามคำคนโบราณเล่า คือพวกชาวจีนมาตัดไม้โกงกางในป่าชายเลนบริเวณนี้ส่งประเทศจีน และเกิดเหตุการณ์เทวดาเขาช้างลงโทษเหมือนเอาสากกะเบือตำท้องให้เจ็บปวดชักดิ้นชักงอ จึงสร้างรูปปั้นผู้หญิงสีทองคล้ายคนจีนยืนถือสากกะเบือ นำมาถวายเขาช้าง ตั้งแต่นั้นมาผู้ที่ผ่านอ่าวนี้เรียกชื่อว่า “บ้านนางทองคำ” ถ้าเป็นศิลปินก็ต้องจุดประทัดรำถวาย ถ้าเป็นชาวบ้านหรือเรือสินค้าต้องจุดประทัดหรือทำตามคำเล่าว่า “มาบ้านนางทองคำ คลำแล้วผ่านไป” ฉะนั้นอดีตบ้านนางกำชื่อว่าบ้านนางทองคำเพราะตัวรูปปั้นนางเป็นสีทองคำ ตามคำบอกเล่าอยู่ต่อมาอีกนาน       มีผู้ไม่หวังดีหรือผู้อุตริไปลักขโมยสากะเบือ เพราะคิดว่ามีทองคำฝังอยู่ภายในจึงได้ขโมยสากกะเบือไปเสีย ทำให้รูปปั้นนั้นเหลือเพียงแต่รูปผู้หญิงยืนกำมือ ต่อมาบ้านนางทองคำ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านนางกำมือ” จนในที่สุดคำว่ามือหายไป เหลือเพียงแต่คำว่า “บ้านนางกำ” นับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้

สิ่งที่น่าสนใจ

ในอดีตบ้านนางกำ คือหมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาชาวบ้านนางกำโดยการนำของผู้ใหญ่เชียง นาคมณี ได้มีความคิดเห็นว่าควรย้ายบ้านนางกำมาขึ้นกับอำเภอดอนสัก เนื่องจากการคมนาคมติดต่อทางราชการอำเภอดอนสักสะดวกกว่าไปอำเภอขนอม จึงดำเนินการย้ายตามประกาศคณะปฏิวัติให้โอนพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านนางกำ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นกับอำเภอดอนสัก เป็นหมู่ที่ 10 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ตั้งแต่บัดนั้น และต่อมา พ.ศ. 2546 บ้านนางกำได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 7 บ้านนางกำ และหมู่ที่ 14 บ้านนางกำใหม่ แต่ทั้งสองหมู่บ้านยังคงดำเนินกิจกรรมร่วมกันตลอดมา

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางลงใต้ ใช้ถนนตลาดใหม่ต่อด้วยถนนกาญจนวิถี ทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ ไปจนถึงสามแยกบ้านในระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านในไปทางอำเภอดอนสัก ตามทางหลวงหมายเลข 4142 ผ่านอำเภอดอนสักไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ผ่านทางลงท่าเรือไปประมาณ 2.5กม.จะมีป้ายท่องเที่ยวหาดนางกำทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 2.7 กม ก็ถึงหาดนางกำ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

กิจกรรมทางน้ำ

นั่งเรือชมทิวทัศน์

พักผ่อน ทานอาหารทะเล

 

 

Services

มีเรือเช่าเหมาลำชมธรรมชาติและความสวยงามของท้องทะเล

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ห้ามทิ้งขยะ

สวมเสื้อชูชีพขณะนั่งเรือ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ชุมชนบ้านเขากลอย

เกาะแรต

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
  • โทรศัพท์: เทศบลเมืองดอนสัก 077 371 871