พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

เริ่มต้นจากคุณลุงกิตติ สินอุดม ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา มีความรู้สึกว่าปลาชนิดต่าง ๆ และสัตว์ทะเลเริ่มหายากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคต ด้วยความคิดในการเป็นนักอนุรักษ์ และมีความสามารถในทางศิลปะด้านแกะสลักหิน จึงได้ริเริ่มแกะสลักปลาชนิดต่าง ๆ และสัตว์หายาก เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักและและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปลาและสัตว์ทะเลในเชิงศิลปะที่สวยงาม

สิ่งที่น่าสนใจ

คุณลุงกิตติ สินอุดม ได้แกะสลักปลาหินเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาหินขึ้นที่ บ้านเลขที่ 34/15 หมู่5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมผลผลิตปลาหินเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ณ พิพิธภัณฑ์ปลาหินดอนสัก

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถึงสามแยกบ้านในให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 4042 (บ้านใน-ท่าเรือเฟอร์รี่) ผ่านที่ทำการอำเภอดอนสัก ไปตามเส้นทางไปยังท่าเรือเฟอรร์รี่ พิพิธภัณฑ์ปลาหินตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ชมหินแกะสลักรูปปลา

 

Services

มีบันไดคอนกรีตพร้อมราวเหล็กเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ระมัดระวังการสัมผัสงานแกะสลักจากหิน

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

หาดนางกำ

ชุมชนบ้านเขากลอย

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ :  34/15 หมู่5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: คุณลุงกิตติ สินอุดม 087 7288817