ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีประชาชนมานมัสการศาลหลักเมืองกันหนาตาทุกวัน ด้านหน้าศาลมีซุ้มดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ โดยมีดอกบัวหลวง ดาวเรือง และบานไม่รู้โรย จัดไว้ในถาดเล็กๆ ดอกบัวหมายถึงการบูชาพระอริยเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล

มณฑปศาลหลักเมือง สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย คล้ายกับพระบรมธาตุไชยา แต่มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่า ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดทางขึ้นสี่ด้าน มีซุ้มประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าในตอนค่ำจะเปิดไฟประดับสวยงามมาก

หลักเมือง ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี มีอายุถึง 139 ปี ลงรักปิดทอง สูงประมาณ 5 ม. โดยแกะสลักแบบศิลปะศรีวิชัย บนยอดมีพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่ทิศ ยอดบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเสาะเป็นลวดลายประยุกต์จากพระอุระของพระโพธิสัตว์ ใช้เวลาแกะสลักนานถึง 6 เดือนโดยช่างพื้นบ้านฝีมือเอก

สิ่งที่น่าสนใจ

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีกับสถาปัตยกรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และ มีแนวโน้มว่าในอนาคตดินแดนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจในบริเวณภาคใต้ตอนบน การก่อสร้างศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 และเพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นหลักชัยละมิ่งขวัญรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ตามศิลปกรรมศรีวิชัยด้วยการเน้นรูปลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ลังกา ชวา และ เขมรสมกลมกลืนกัน เพื่อแสดงถึงความแข็งแรงมั่นคงและเป็นปึกแผ่น

การเดินทาง

จากทางหลวงหมายเลข 401 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองที่สามแยกท่ากูบ ไปตาม ถ.ศรีวิชัย ข้ามสะพานข้ามคลองมะขามเตี้ย ผ่านหน้าโรงแรมวังใต้ เข้า ถ.ตลาดใหม่ ขับผ่านสี่แยกดอนนกไปไม่ไกลจะถึงศาลหลักเมืองอยู่ซ้ายมือเยื้องกับสถานีตำรวจ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

พิธีสวดมนต์ของชมรมสายธารบารมี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น.
การสักการะศาลหลักเมืองเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล

Services

จุดบริการดอกไม้ ธูป เทียน บูชาศาลหลักเมือง

มีลานจอดรถ

แต่งกายสุภาพ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

งดใช้เสียงดัง

ระมัดระวังในการใช้เสียงดัง

แต่งกายสุภาพ

แผนที่ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

บึงขุนทะเล

ตลาดศาลเจ้า

เกาะลำพู

contact

  • Business Hour : ทุกวันทำการ
  • Address : สนามศรีสุราษฎร์กลางเมืองสุราษฎร์ ใกล้แม่น้ำตาปี ต.ตลาด อ.เมือง
  • Phone Line : 07728817-9