ถ้ำผึ้ง

บ้านถ้ำผึ้งได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2547 ด้วยผลงานโดดเด่นคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ “ลูกโซ่” ที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม กล่าวคือ มีการส่งต่องานเป็นทอดๆ ทั้งด้านงานส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนงานบริการด้านที่พัก การทำอาหารจากพืชท้องถิ่นที่เกิดจากการอนุรักษ์ป่าและ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ หลังจากได้รับรางวัล ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับในเรื่องการจัดการป่าชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สิ่งที่น่าสนใจ

บ้านถ้ำผึ้ง ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนนำร่องที่รณรงค์เรื่องการจัดการป่าชุมชนของตำบลต้นยวน สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าจากเดิม 1,600 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 3,400 ไร่ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานป่าชุมชน โดยตำแหน่งพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นก็มาจากประชาคมหมู่บ้าน และการรณรงค์ให้เกิดความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่บริจาคพื้นที่ทำกินบางส่วนให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ทำกิน ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์โดยการทำแนวเขตที่ชัดเจน การจัดการในระดับนโยบายชาวบ้านถ้ำผึ้ง ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการประกาศและจดทะเบียนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งจำนวน 1,600 ไร่ เพื่อจัดการผืนป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ซึ่งชุมชนบ้านถ้ำผึ้งและชุมชนใกล้เคียงให้การยอมรับ ทั้งมีระบบการจัดการป่าที่สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึงการขยายไปยังชุมชนใกล้เคียงได้

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 (สุราษฎร์-ตะกั่วป่า) ทางเดียวกับเขื่อนรัชชประภา และอุทยานแห่งชาติเขาสก เลี้ยวซ้ายที่ กม.63 เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงที่ทำการชุมชน

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ค่ายเยาวชน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มความมั่นคงให้กับผืนป่า

มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติพืช พันธุ์ไม้นานาชนิด

ชมบ่อน้ำดัน – ทรายดูด

Services

มีที่พักโอมสเตย์

มีที่จอดรถ

มีห้องสุขา

มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย

แนวปฏิบัติของพื้นที่

สวมใส่รองเท้าที่สามารถกันลื่น

ไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดถ้ำวราราม

อุทยานธรรมเขานาในหลวง

เขื่อนรัชชประภา

อุทยานเขาสก

หมู่ที่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : บ้านถ้ำผึ้ง ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: 089-2909420 ,087-2700136 คุณบุญทัน บุญชูดำ