วัดเขาพระอานนท์

ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเขา หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุราวสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 วัดเขาพระอานนท์ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม เรียกว่า “วัดหัวเขาล่าง” จากศิลาจารึกระบุว่าเป็นวัดหลวงมาแต่เดิมคู่กับวัดน้ำรอบ และวัดถ้ำสิงขร

สิ่งที่น่าสนใจ

หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง 11 องค์ ใบเสมารอบอุโบสถทำด้วยหินทรายสีแดง เจดีย์ทรงปราสาทน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ใบเสมานั่งแท่นไม่มีซุ้ม ทำด้วยหินทรายแดงไม่มีลายสลัก และบัวบรรจุอัฐิสภาพชำรุดสันนิษฐานว่าอาจเป็นบัวของท่านเจ้าฟ้าเจ้าอาวาสองค์แรก

การเดินทาง

จากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนศรีวิชัยถึงสี่แยกท่ากูบตรงไปเพื่อเข้าสู่อำเภอพุนพิน เมื่อถึงสามแยกพุนพินให้ชิดเลนขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระจุลจอมเกล้าตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตรงไปเจอตีนสะพานข้ามทางรถไฟให้เบี่ยงซ้ายเพื่อวิ่งลอดใต้สะพานแล้วตรงไปประมาณ 1 กม. เจอวัดดอนกฐินให้เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนสายรองเส้น 2007 ตรงไปจนถึงสามแยกใหญ่ซึ่งทางด้านซ้ายมือมีปั๊มน้ำมันเอสโซ่และร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเรือนไทยให้เลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนทางหลวงชนบท 4260 ตรงไปตามถนนผ่านวัดศรีวิชัย ตรงไปก่อนถึงลานปาล์มน้ำมันมีแยกทางด้านขวามือมีป้ายบอกทางไปวัดเขาพระอานนท์ให้เลี้ยวเข้าไปตรงไปประมาณ 1 กม. มีป้ายบอกทางเข้าทางด้านขวามือให้เลี้ยวและตรงไป 0.5 กม. จุดหมายปลายทางอยู่ทางด้านขวามือ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เยี่ยมชมหลักฐานทางโบราณคดี เช่น พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง เจดีย์ทรงปราสาทน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นต้น

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ทิ้งขยะลงถัง

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

โบราณสถานเขาศรีวิชัย

ชุมชนบางใบไม้

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  077 491249