วัดเขาพระนิ่ม

“วัดเขาพระนิ่ม”

ตั้งอยู่บ้านปากน้ำท่าทอง หมู่ที่1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่3 มกราคม 2480 เขาพระนิ่มเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็กอยู่ใกล้กับปากน้ำท่าทองทางขึ้นถ้ำมีบันไดนาคที่ทางวัดจัดสร้างไว้ สุดปลายบันไดมีถ้ำปากถ้ำกว้างประมาณ 6 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในถ้ำลักษณะเป็นคูหามี 2 คูหาอยู่ชิดกัน ชื่อเขาพระนิ่ม มาจากความเชื่อของชาวบ้านเล่ากันว่า พระพุทธรูปภายในถ้ำแต่ก่อนเวลาเอามือไปแตะหรือกด จะรู้สึกนิ่มมือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระนิ่ม” ซึ่งอาจเป็นเพราะพระพุทธรูปภานในถ้ำมีความชื่นมากเนื้อปูนจึงอ่อนยุ่ย หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนทั้งสิ้น 22 องค์ พระพุทธรูปไสยาสน์ 2 องค์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ 1 องค์ นอกนั้นเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย

การเดินทาง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ และพุทธรูปปูนปั้นอันเก่าแก่ เช่น พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

แต่งกายให้สุภาพไม่ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น

ไม่ขีดเขียน ปิดประกาศโฆษณาใดๆ

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ
  • ที่อยู่ : หมู่ที่1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี