วัดอุบล

 

วัดอุบลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดนอก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเช่นกัน ในคราวสงคราม 9ทัพ พ.ศ.2328พม่ายกกองทัพส่วนหนึ่งมาตีหัวเมืองฝ่ายใต้ รวมทั้งเมืองไชยา (เวลานั้นเจ้าเมืองไชยา ว่าราชการ ณ ตำบลพุมเรียง)ชาวเมืองได้ใช้วัดอุบลเป็นที่มั่นในการตั้งทัพต่อสู้กับกองทัพพม่าส่วนทัพพม่านั้นตั้งค่ายที่ทุ่งจับช้าง เมื่อพม่าจับชาวบ้านและพระสงฆ์ได้ก็จะนำมาขังที่โบสถ์วัดพุมเรียงซึ่งติดอยู่กับวัดอุบลแล้วจุดไฟเผาเมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจำนำกระดูกพระอุโบสถวัดพุมเรียงมาเก็บไว้ที่เจดีย์หน้าพระอุโบสถวัดอุบล และหลังพระอุโบสถวัดใหม่พุมเรียง วัดอุบลเป็นสถานที่อุปสมบทของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปญฺโญ) ซึ่งได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 29กรกฎาคม พ.ศ.2469 โดยมีพระครูโสภณเจตสิการาม วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูคณานุกูล(ศักดิ์) วัดศักดิ์คุณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระปลัดทุ่ม วัดอุบลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ วัดแห่งนี้มีภิกษุจำพรรษามาอย่างต่อเนื่องเมื่อสมัย 50กว่าปีที่แล้ว พระปลัดทุ่มซึ่งมีชื่อเสียงด้านอยู่ยงคงกระพันและเวทย์มนต์คาถา เป็นเจ้าอาวาสรูปสุดท้าย หลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นวัดร้าง คณะสงฆ์เมืองไชยาจึงประกาศยุบวัดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับวัดพุมเรียงมาจนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเฉพาะในบริเวณวัดอุบลร้างในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121ตอนพิเศษ 53ง วันที่ 10พฤษภาคม 2547

สิ่งที่น่าสนใจ

อุโบสถเดิมของวัดอุบลก่ออิฐถือปูน  เครื่องบนเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า ทรงจั่วชั้นเดียว สันหลังคาปั้นปูนปิดเป็นลวดบัว หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลายพันธุ์พฤกษา ลงรักปิดทอง กรุกระจก มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตู ผนังเจาะหน้าต่างด้านละ 3ช่อง กรอบประตูหน้าต่างลงรักปิดทองกรุกระจก ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทอง เพดานเขียนลายดอกไม้ เทวดา และดาวเพดาน รอบพระอุโบสถด้านนอกมีใบพัทธสีมาหินทรายแดงนั่งแท่น บัวย่อมุมโดยรอบ  ด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถมีสระน้ำ 1สระ ในสระเป็นเสาไม้ซึ่งเดิมเป็นเสารองรับหอไตรกลางน้ำปรากฏอยู่

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากที่ว่าการอำเภอไชยาเส้นทางถนน 4011ไปยังชุมชนแหลมโพธิ์ ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที วัดตั้งอยู่ขวามือ ใกล้กับโรงเรียนวัดพุมเรียง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว

สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เวลา 07.00-18.00

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัด

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ

พื้นที่ปลอดบุหรี่

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดสมุหนิมิต

สวนโมกขพลาราม

วัดพระบรมธาตุไชยา

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 18.00 น.
  • ที่อยู่ : หมู่ที่1 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา 077 431 066