วัดพัฒนาราม

ตั้งอยู่ ณ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยหลวงพ่อพัฒน์ นารโท ผูกพันธสีมา ในปี พ.ศ. 2444 ประกาศขึ้นทะเบียนวันที่ 21 ธันวาคม 2544  วัดพัฒนารามมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารก้อนอิฐถือปูน ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน  พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตรและปางห้ามสมุทรด้านละ1 องค์ เหนือบานหน้าต่างเขียนภาพจิตรกรรมตามฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ด้านนอกอุโบสถมีซุ้มเสมา 8 ซุ้ม อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในรศ.166(พุทธศักราช 2440) พุทธศักราช 2440 ท่านเจ้าอธิการพัฒน์ นารทะ ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างพระอารามแห่งนี้เมื่อปีจอ สัมฤทธิศก เดือน๖ เดิมวัดพัฒนารามเป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของทางราชการตั้งแต่วัดเริ่มสร้างเสร็จมาจนถึง พ.ศ.2475 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ยกเลิก

การเดินทาง

การเดินทางโดย  เครื่องบิน  รถไฟ  รถประจำทาง  หรือรถส่วนตัว เส้นทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางต่อสู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เลขที่  652  ถนนหน้าเมือง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

            จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ  วัดพัฒนารามเป็นอารามหลวง  เป็นแหล่งความเชื่อและความศรัทธาที่ประสมประสานระหว่างวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ  บันทึกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีเชื่อมโยงกับศาสนาเป็นคติธรรมคำสอนที่น่าสนใจรวม  36 ภาพ  ลักษณะพิเศษของอุโบสถ  คือพื้นหินอ่อนและเสาไม้กลมทั้งต้น  26  ต้น  การก่อสร้างแบบเอกลักษณ์เรือนไทยภาคใต้  ใช้ไม้หลุมพอและไม้ตะเคียน  ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่น

ด้านหน้ามีรูปปั้นทหารแต่งกายสากลนิยม  สวมหมวกทรงสูงแบบมหาดเล็ก  1 คน  รูปปั้นยักษ์  2  ตน  และยามโพกผ้า  1  คน  เป็นสัญลักษณ์วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอดีต

ศาลาปฐมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม

            หลวงพ่อพัฒน์  นารโท  ผู้บุกเบิกสร้างวัดที่รู้จักเรียกขานกันติดปากว่า  ” วัดใหม่ ”  หลวงพ่อพัฒน์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกสิณ  โดยเฉพาะเตโชกสิณและปฐวีกสิณ  และเป็นผู้ทรงคุณพิเศษทางการแพทย์แผนไทย  เป็นพระภิกษุผู้ตระหนักรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจัยต่างๆ  เสมือนหนึ่งเสาหลักที่พักใจ  เป็นที่พึ่งของประชาชน  คำพูดของท่านเป็นวาจาสิทธ์  ท่านสามารถบอกผู้ใกล้ชิดเป็นการล่วงหน้าถึงวันมรณภาพ  เมื่อมรณภาพแล้วสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย  แห้งแกร่งคล้ายหิน กระทั่งทุกวันนี้มีผู้เดินทางมากราบไหว้  สักการะและแก้บนกันอยู่เสมอ

เวลาที่เหมาะสม

8.00 น.-16.00 น.

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม

 

Services

มีที่จอดรถ

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ควรแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อจะขึ้นไปสักการะ

ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

แผนที่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดศาลเจ้า

ศาลหลักเมือง

เกาะลำพู

contact

  • การให้บริการ : ทุกวันทำการ 8.00 น.-16.00 น.
  • ที่อยู่ : 652 หน้าเมือง ตำบล ตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  • โทรศัพท์: 077 214 845
  • พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ  081-6067633