น้ำตกยวนสาว

น้ำตกยวนสาว มาจากชื่อต้นยวน มีลำต้นตรงสีขาวมีลูกแต่กินไม่ได้ เดิมมีอยู่มากบริเวณริมคลอง และคำว่าสาวก็น่าจะมาจากการเปรียบเทียบลักษณะของลำต้นยวนที่มีสีขาวสวยคล้ายกับหญิงสาว จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ยวนสาว” พื้นที่นี้ลาดหลั่นสูงต่ำอยู่เชิงเทือกเขาโดยสันปันน้ำด้านหนึ่งไหลลงคลองแสง ด้านหนึ่งปันน้ำให้กับคลองสาขาของคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง โดยน้ำตกยวนสาว ปันน้ำให้กับคลองกะเปาแล้วไหลไปลงแม่น้ำพุมดวงโดยตรงก่อนแม่น้ำพุมดวงจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปีที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

เส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจด้วยธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ น้ำตกยวนสาวที่สวยงาม

การเดินทาง

เดินทางจาก อ.พุนพิน – น้ำตกยวนสาว 66 กม. ทางหลวงหมายเลข 401 สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า แยก กม.44 เข้า อ.คีรีรัฐนิคม ถนนหนองไทร – บ้านยวนสาว 4247 ระยะทาง 40 กม. เข้าทางลอดสะพานแม่น้ำพุมดวงช่องบ้านหนองไทร

 

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เล่นน้ำตก

Services

ห้ามทิ้งขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ห้ามทิ้งขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

แผนที่น้ำตกยวนสาว

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

คลองน้ำใส

หินพัด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

contact

  • ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
  • โทรศัพท์ : 081-0859843 นายวิชิต จิตรสม ประธานชุมชน